Nieuws

> Voucher moet werkloze jongeren aan de slag helpen

Voucher moet werkloze jongeren aan de slag helpen

Leerwerkloket logo Leerwerkloket Rivierenland

Vanwege de economische crisis en aanhoudende recessie is besloten extra te investeren in de economie en werkgelegenheid. In Rivierenland investeren we in het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door andere  het beschikbaar stellen van een jongerenvoucher. Een werkgever die een jongere aanneemt voor minimaal 6 maanden, kan aanspraak maken op een financiële bijdrage van 1250 euro. De werkgever mag zelf bepalen waarvoor hij dit geld inzet. Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR), de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, UWV en het Leerwerkloket Rivierenland gaan in opdracht van de regio Rivierenland de jongerenvoucher de komende tijd inzetten. Met deze vouchers wordt er in de regio een extra impuls gegeven aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Dit sluit aan bij de landelijke aanpak van Jeugdwerkloosheid door het team van Mirjam Sterk.

De jongerenvoucher

Er zijn 223 vouchers beschikbaar voor bedrijven, die minimaal een half jaar één of meer werkzoekende jongeren in de leeftijd van 17 tot 28 jaar in dienst nemen. Een werkgever kan de voucher naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld om de kosten van de opleiding gedeeltelijk te financieren of ter compensatie van de loonkosten. De jongerenvoucher wordt ingezet om de match tussen werkgever en de jongere tot 27 jaar gemakkelijker te maken, zodat er meer nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar komen. Een bedrijf draagt op deze manier bij om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en biedt jonge werknemers een kans om te leren en werkervaring op te doen. Er zijn een aantal voorwaarden voor toekenning van de Jongerenvoucher. Daarom is de jongerenvoucher in eerste instantie een voorschot. Wanneer na afloop van het leerwerktraject/ arbeidscontract aan alle voorwaarden is voldaan, kan de voucher worden verzilverd.

Subsidiecalculator

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kan een organisatie mogelijk in aanmerking komen voor nog meer aantrekkelijke financiële voordelen. Zo mogen werkgevers per 1 juli 2014 bijvoorbeeld een premiekorting toepassen in de loonaangifte voor voormalig werkloze jongeren. De online subsidiecalculator (www.subsidiecalculator.nl) presenteert landelijke regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker overzichtelijk op een rij. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.

Meer informatie en aanvragen jongerenvoucher

Voor meer informatie en/of de voorwaarden van de Jongerenvoucher is projectcoördinator Angela Berende het aanspreekpunt via E: berende@regiorivierenland.nl of T: 0344 63 85 39. Een werkgever kan hier de aanvraag indienen tot 30-11 2015. Deze ontvangt vervolgens een aanmeldformulier en een verklaring voor deelname.

Uiteraard kan een werkgever voor advies of begeleiding ook terecht bij een van de adviseurs van het WAPR via E:info@wapr.nl of T: 0344 700 125.

Wanneer een jongere vragen heeft over werk, scholing, de jongerenvoucher of één van de andere regelingen, kan deze altijd contact opnemen met het Leerwerkloket via: T: 06 - 468 522 34 of E: info@leerwerkloketrivierenland.nl. Daarnaast heeft het Leerwerkloket Rivierenland elke ochtend open spreekuur.

Gezamenlijk Persbericht van Gemeente Tiel, Leerwerkloket Rivierenland, WAPR, UWV, Regio Rivierenland, 23 september 2014
 

Categorieën: