Nieuws

> Leerwerkloket weet altijd wel geld te vinden

Leerwerkloket weet altijd wel geld te vinden

Er blijven veel opleidings- en cursusgelden liggen omdat werklozen, opleiders en bedrijven de weg niet weten. Het Leerwerkloket baant zonodig zelf die weg.

Je wilt als werkloze lasser uit Enschede graag een extra certificaat halen, want dat vergroot je kansen op werk. Maar waar volg je zo’n cursus en hoe krijg je het geld vergoed? In de praktijk word je van het kastje naar de muur gestuurd. En als je dan de juiste weg hebt gevonden, blijken er niet genoeg aanmeldingen te zijn om zo’n klasje te starten. “Kijk en dat is nu onze kracht”, zegt Jenny Holtrop, projectleider van het Leerwerkloket Twente. “We bellen de boel bij elkaar en gaan kijken of er misschien ook mensen in Almelo en Markelo in dezelfde situatie zitten. Den proberen we een klasje te organiseren en de financiering te regelen. En helemaal mooi zou het zijn, als we daarna ook nog een leerwerkbaan voor zo iemand kunnen vinden”.

Het Leerwerkloket Twente bestaat sinds 2010 en heeft in die vijf jaar ruim tweeduizend mensen geadviseerd over een leertraject dat iemand kan helpen een baan te vinden. Soms klopten mensen zelf aan bij het loket, maar meestal werden ze doorverwezen door UWV of gemeentelijke sociale diensten. Zestig procent van hen heeft dat advies daadwerkelijk opgevolgd. Hoeveel daardoor ook een baan hebben gevonden, is niet becijferd, maar ik weet wel dat het er meer zijn dan werklozen die geen scholingstraject gevolgd hebben”. Het loket kan nu zijn activiteiten uitbreiden, dankzij een akkoord dat de portefeuillehouders Werk van de Twentse gemeenten onlangs bereikten over de financiering van het loket. Dit jaar wil het loket 1500 werkzoekenden van advies voorzien en 25 BBL- banen zien binnen te hengelen. De dienstverlening kan nu op drie plaatsen in Twente worden aangeboden door in totaal 5,5 fulltimers. Dat is volgens de projectleider op zich al een voordeel, want zo is het makkelijker samen iets te organiseren dat voor werkzoekenden uit alle gemeenten interessant kan zijn. In het Leerwerkloket werken gemeenten, ROC en UWV samen. Het loket is volgens Holtrop een verbindende schakel in de jungle van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. “Er zijn veel opleidingen en opleiders, het verandert regelmatig en niemand kent echt de weg; bedrijven die iemand een cursus willen aanbieden niet, de gemeente die iemand uit een uitkering wil halen niet, de werkcoaches van UWV niet en de werkloze is al helemaal de weg kwijt”. Daardoor blijft er veel geld op de plank liggen, is de vaste overtuiging van Holtrop.

“Wat wij vaak doen, is financial engineering. Wij zetten dan een financiering voor alleen zo’n cursus in elkaar.” Om die potjes open te breken, is soms creativiteit vereist, weet adviseur Eric Bloemberg. “Iemand die in de bouw materialen vervoerde, staat bij Werkplein in de systemen als bouwvakker. Daardoor komt hij niet in beeld voor bijvoorbeeld heftruck-cursussen. Wij kijken verder en zien dan ook andere mogelijkheden. Zelfs de websites van de bekende opleidingsinstituten laten niet alle mogelijkheden zien. Die ontstaan soms pas als je ze zelf creëert”.

Minstens zo belangrijk volgens hem is dat mensen weer een praatpaal hebben in plaats van alleen maar elektronisch contact met het UWV. “Je kunt ze stimuleren en al pratende de goede richting opsturen”. Bloemberg weet dat een cursus van bijvoorbeeld acht weken al een eerste stap is in het hervinden van je ritme en het uitbreiden van je netwerk. Het loket probeert ook met andere stapjes te helpen, zoals nu het inzetten van een docent Duits voor werklozen die wel in Duitsland willen gaan werken, maar nog geen woord over de grens spreken. Ook is het loket nu druk om de scholingsvouchers van 1000 euro voor vijftigplussers te helpen verzilveren. Het loket is onafhankelijk. Weliswaar zit het ROC erbij als aanbieder van opleidingen, “maar”, zegt Bloemberg “wij kijken altijd naar de beste oplossing per individu. Voor de financiering is het natuurlijk wel makkelijk dat ROC een bekostigde opleider is. Voor mensen met een uitkering moet het wel betaalbaar blijven”.

Waar en hoe

Het leerwerkloket Twente is gevestigd op de Werkpleinen van Enschede en sinds kort ook Hengelo en Almelo. Het loket is in feite een tafeltje in de hal waar werkzoekenden kunnen aanschuiven voor een advies over de cursus, een ervaringscertificaat, een opleiding of een leerwerkbaan. Zowel werkenden als werkzoekers vanuit WW of WWB kunnen er terecht. Zonder afspraak komen kan, maar het is verstandiger dat via de website te doen. Dan wordt er tijd voor een gesprek uitgetrokken. De dienstverlening is gratis en voor alle burgers en bedrijven te benutten.

Trubantia, maart 2015

Krantenartikel: 'Leerwerkloket weet altijd wel geld te vinden' met foto van projectleider en adviseur.

Leerwerkloket: