Nieuws

> Leerwerkloketten Plus officieel van start

Leerwerkloketten Plus officieel van start

Groepsfoto ondertekening plannen Leerwerkloket Plus

De Leerwerkloketten Fryslan, Twente en Rijnmond krijgen drie jaar lang extra middelen om hun dienstverlening te versterken en te verbreden. De Leerwerkloketten Plus zijn aangekondigd in  de Kamerbrief ‘Leven Lang Ontwikkelen’ die in september 2018 door de ministers van SZW en OCW naar de Tweede Kamer verstuurd is. Donderdagochtend 6 juni 2019 was in Woerden de officiële startbijeenkomst van de Leerwerkloketten Plus. Brenda Gietema van SZW, Tof Thissen van UWV Werkbedrijf en Ton Heerts van de MBO Raad gaven de aftrap.

Groene loper

“Een feestelijk moment, en bovendien zeer actueel”. Met deze woorden opent Brenda Gietema, hoofd Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij SZW, de bijeenkomst. “Leven Lang Ontwikkelen staat politiek hoog op de agenda. Als we willen dat mensen zelf stappen zetten om een perspectiefvolle plek op de arbeidsmarkt te krijgen en te behouden, is een plek waar je terecht kan met vragen over opleiding en loopbaan onmisbaar.” Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf, vindt het van belang dat instanties nog beter samenwerken om werkzoekenden, werkenden en werkgevers te ondersteunen bij opleiding en werk. ”Mensen moeten niet verdwalen tussen de loketten.” Ook Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, benadrukt: ”Weg met de ‘silo’s’!”. Hij is voorstander van een ‘algemene onderwijs- en ontwikkelwet’ en vrij toegankelijke ‘perspectiefcentra’ voor iedereen. Programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder is blij met deze kans om de Leerwerkloketten verder te verstevigen. “We leggen de groene loper uit voor iedereen met een loopbaanvraag.”

Verbonden kracht

Hierna vindt de officiële ondertekening van de actieplannen plaats door bestuurders en projectleiders van de drie pilotregio’s. Marianne Zoetmulder overhandigt hun de sculptuur ‘Verbonden kracht’, gemaakt door kunstenares Corry Ammerlaan. “Een symbool voor de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs- en arbeidsmarktpartijen die noodzakelijk is om de Leerwerkloketten Plus tot een succes te maken.” Elke pilot kent een specifiek accent. “In Friesland is dat het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor werknemers. In Twente wordt samengewerkt met een regionaal scholingsfonds. Rijnmond focust als grootstedelijke regio op intensieve samenwerking tussen publiek en private partners. Verder krijgen de Leerwerkloketten Plus extra armslag voor loopbaanadvies en het organiseren van leerwerktrajecten.”
 

Rijnmond: nog meer doen

Assistent-projectleider Jakolien van der Poel van Leerwerkloket Rijnmond: “Onze dienstverlening aan vooral jongeren en werkgevers is enorm gegroeid. Zo zetten we BBL-vacatures uit in het netwerk WSPR-Jong waarin alle professionals participeren die met de doelgroep te maken hebben. We houden BBL-markten waarbij werkgevers de ring in gaan om jongeren te werven. Een nieuw plan is het realiseren van een ‘ontwikkelplein’ in de bibliotheek.” Projectleider Harry Nuys: “Er gaat in onze regio een flinke hoeveelheid middelen om die we met onze partners in publiek-private samenwerking zo effectief mogelijk inzetten. Onder meer wil ik de Rijnmondse Leerwerkakkoorden noemen waarin wij als Leerwerkloket actief participeren, en de GIT/BBL-trajecten voor statushouders. Het is fijn dat we als Leerwerkloket Plus nog meer kunnen doen. We zijn van plan ons daarbij sterker te profileren, onder meer met onze website en nieuwsbrief.”

Friesland: eigen regie

Steffen Pilkes van Leerwerkloket Fryslan: “Onze pilot is erop gericht dat werknemers de regie pakken op de eigen loopbaan. We hebben hiermee al ruime ervaring opgedaan via het DWSRA-project ‘Jij Blijft Bij’ met CNV, gericht op werkenden, met ontslag bedreigden en mensen die korter dan een half jaar werkloos zijn. Voorlichtingsbijeenkomsten, loopbaangesprekken en scholingsarrangementen zijn onze instrumenten, terwijl ook het Taalakkoord een ingang vormt.” Goede voorbeelden in de regio zijn Medical Group waar leren op maat zeer ver in het bedrijf is doorgevoerd, en de ‘Groenmannen’ (taalhelden) van de Leeuwarder buitendienst. Ook is het Leerwerkloket betrokken bij het EGF-omscholingsproject in de bancaire sector waarvoor de drie Noordelijke provincies subsidie kregen.

 

Twente: bereik vergroten

Leerwerkloket Twente richt zich als Leerwerkloket Plus op het verbreden van zijn bereik. Projectleider Jenny Holtrop: “Het gaat ons erom degenen te bereiken die zich wel verder willen ontwikkelen, maar niet precies weten hoe en wat. We zijn een van de geaccrediteerde partijen in het eind januari 2019 gestarte Twents Fonds voor Vakmanschap. Dit biedt scholingsvouchers voor mensen die niet onder een andere vorm van financiering vallen. Het gaat om erkende opleidingen op maximaal mbo 4-niveau. Ik denk dat het een succes wordt: ondanks dat de publiciteit hierover nog op gang moet komen, hebben we spontaan al een paar honderd aanmeldingen. Met NRTO loopt een pilot om het scholingsaanbod in de regio voor iedereen inzichtelijk te maken. Verder  gaan we onze website verbeteren, en in het najaar komt er een grote Leren en Werken-markt samen met onze partners waar we 1500 bezoekers willen verwelkomen.”

Ambassadeurs

Marianne Zoetmulder benadrukt dat ook in andere regio’s beloftevolle vernieuwingen gaande zijn en dat waar mogelijk dwarsverbanden zullen worden gelegd met de Leerwerkloketten Plus. Zij vraagt de aanwezige landelijke ambassadeurs Leren en Werken of zij de pilots nog aandachtspunten willen meegeven. Adriana Stel (DOORZAAM) geeft aan dat mensen pas aan leren toe komen als hun basisvoorwaarden op het gebied van financiën, gezondheid en dergelijke in orde zijn. In de uitzendbranche worden zij daar waar nodig bij ondersteund. Frank Smeets (DB Schenker) vraagt om aandacht voor de uitstromers uit het speciaal onderwijs. Bert van de Burgt noemt het TechniekDock bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht waar kinderen uit groep 7 kunnen kennismaken met de techniek. Dit om hun interesse te wekken voor een opleidingskeuze in technische richting. De ambassadeurs worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Leerwerkloketten Plus. Ook de ministeries van SZW en OCW zullen de pilots actief volgen.

Bekijk hier alle foto's