Nieuws

> Lever een bijdrage aan de landelijke werkconferentie Vakonderwijs en geletterdheid

Lever een bijdrage aan de landelijke werkconferentie Vakonderwijs en geletterdheid

Leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, taalcoördinatoren, onderzoekers en vakexperts opgelet! Op vrijdag 6 december geeft het platform Taalgericht Vakonderwijs, waar SLO onderdeel van is, de werkconferentie 'Vakonderwijs en geletterdheid'. Centraal staat hoe scholen (po en vo) aan een taaloffensief in de vakken kunnen werken.

Er moet een Leesoffensief komen! Dat vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarvoor bestaan veel kansen in het onderwijs Nederlands, maar juist ook binnen de andere schoolvakken. In alle leergebieden gebruik je immers teksten met een duidelijke functie: het verwerven van kennis. En lezen is er ingebed in praten en schrijven over vakinhouden.

Deel je ervaring

Jij kan daar een bijdrage leveren aan de werkconferentie door praktijkvoorbeelden te delen, een workshops of rondetafelgesprekken te geven of door een lopend of afgesloten onderzoek te presenteren. Lees het informatieformulier (docx, 4.3 MB) en vul het format in.

Deadline

Stuur je voorstel vóór 15 september naar Mireille Kremer via: m.kremer@slo.nl. Uiterlijk 10 oktober hoor je van het platform of jij je bijdrage mag leveren. De focus ligt op het voortgezet onderwijs, maar bij voldoende ruimte op het programma kunnen ook voorstellen uit bovenbouw basisonderwijs geaccepteerd worden.