Nieuws

> Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumjeugdloon

Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumjeugdloon

Driekwart van de bbl’ers verdient qua uurloon minstens 110% van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Circa 3% verdient per uur minder dan 90% van het minimumloon. Van circa 6% van de ingeschreven bbl-leerlingen zijn geen lonen bekend; zij zijn niet terug te vinden in administratieve loonbestanden. 
Bbl-leerlingen van 18, 19, en 20 jaar worden mogelijkerwijs uitgezonderd van de aangekondigde stijging van het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL). Deze uitzonderingspositie is relevant voor circa 4% van alle huidige bbl-leerlingen. Zij verdienen straks minder dan het reguliere minimumloon, maar meer dan het minimumloon dat op hen van toepassing is (‘leerlingloon’). 20-jarigen hebben relatief het meest te maken met deze uitzonderlingspositie. Het gaat in die leeftijdscategorie om ruim 20% van de bbl’ers. 

De notitie concludeert dat het effect van een leerlingloon op het aantal ingevulde bbl-leerwerkplekken naar verwachting beperkt is.

Categorieën: 
Mbo