Nieuws

> Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten

loopbaandienstverlening in de leerwerkloketten

Een verkenning naar de samenwerking tussen scholen, gemeenten, RMC en Leerwerkloketten in het kader van loopbaandienstverlening.

Deze verkenning beschrijft de succesfactoren, verbeterpunten en wat de mogelijkheden zijn tot het verbreden van de expertise en dienstverlening van de Leerwerkloketten.

Het voorkomen van uitval en bevorderen van de overgang van school naar werk en vervolgonderwijs staan hierbij centraal.

Aanleiding was de Kamerbrief van het ministerie van OCW van 2016 waarin gepleit werd voor betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs door onder meer gebruik te maken van de expertise van de Leerwerkloketten.