Nieuws

> Magazine Jongvolwassenentop verschenen

Magazine Jongvolwassenentop verschenen

Omslag magazine jongvolwassenentop

Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven gaan samen jongeren die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk, passende huisvesting en een toereikend inkomen. Daarvoor ondertekenden zij een manifest tijdens de Jongvolwassenentop. Deze week verscheen het magazine dat een impressie geeft van die top.

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats; een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit de domeinen zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid bij elkaar kwamen om betere kansen te creëren voor minder zelfredzame jongvolwassenen. Het Magazine Jongvolwassentop doet daar verslag van en bevat daarnaast reportages, interviews en praktijkverhalen.

Lees het e-magazine Jongvolwassentop 

Manifest

De deelnemers aan de Jongvolwassenentop ondertekenden ook het ‘Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren’ en spreken zich daarmee uit minder zelfredzame jongeren te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding.

Gemeenten committeren zich in het manifest aan een integrale aanpak door het ontwikkelen van een integrale, regionale werkagenda waarbij onderwijs, werk & inkomen, zorg, bedrijfsleven en waar nodig justitiepartners zijn betrokken. Deze aanpak wordt ondersteund vanuit een landelijke werkagenda. Jeugdhulpaanbieders willen tijdig samen met de jeugdige werken aan een toekomstplan. En het Rijk committeert zich aan het waar nodig aanpakken van de systeemwereld.

Het manifest is een samenwerking tussen gemeenten, VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, VOBC, NJi, Movisie en de ministeries van SZW, OCW, VWS, V&J.

Categorieën: