> Mbo

Mbo

Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt

Vandaag zijn de uitkomsten van de toepassing van de nieuwe werkwijze doelmatigheid op de eerste vier kwalificatiedossiers bekendgemaakt, en aangeboden aan de minister van OCW. In december 2018 presenteerde SBB deze nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze is een doorbraak in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee eerder kan worden bijgestuurd als de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt in het geding is.

Combineren van werken in de techniek met onderwijs

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Daarom zijn scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. De opleiding van hybridedocenten zorgt ervoor dat techniekpersoneel wordt opgeleid om ook in het onderwijs werkzaam te zijn. In Zeeland worden hierover diverse informatieavonden georganiseerd. Dit meldt provincie Zeeland.

Pagina's