Nieuws

> Mbo en bedrijfsleven zetten samenwerking in horeca voort

Mbo en bedrijfsleven zetten samenwerking in horeca voort

Pan op het fornuis

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven in de horeca werken al lange tijd intensief samen. Landelijk én regionaal. Deze succesvolle samenwerking zetten ze de komende tijd voort. Daarom ondertekenden de opleidingsdirecteuren van de mbo-horecaopleidingen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op 23 september een samenwerkingsagenda. Het gezamenlijke doel is toekomstgericht mbo dat optimaal aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, de wensen van de student en de eisen van de overheid. In het onderwijs vindt een aantal veranderingen plaats. Ingezet door de overheid, de bedrijfstak én het onderwijs zelf. De jarenlange samenwerking in het horeca-onderwijs is dus geen vanzelfsprekendheid meer. Het mbo en bedrijfsleven vinden het wel belangrijk om de samenwerking in stand te houden en voort te bouwen op wat al is gerealiseerd (bijvoorbeeld examenstichting, uniform handboek voor beroepspraktijkvorming en een format voor docentenstages). Dat is dan ook de reden dat zij hun samenwerking bekrachtigen in een samenwerkingsagenda.

Regionale samenwerking centraal

Bij de samenwerking ligt het accent op de regio. Bij de mbo-scholen en hun leerbedrijven. Daar moet het gebeuren: voorlichting aan nieuwe studenten, gastlessen, (praktijk)examinering, afspraken over het opleidingsaanbod, et cetera. Op landelijk niveau stimuleren de ondertekenende partijen de regionale samenwerking. Ze inspireren, adviseren, stemmen af, ondersteunen en voeren ‘lichte regie’.

De ondertekenaars

De opleidingsdirecteuren van de mbo-horecaopleidingen zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH). Deze werkgroep is onderdeel van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid van de MBO Raad, met daarin opleidingsdirecteuren van mbo-scholen die opleidingen in deze drie sectoren aanbieden. De bedrijfstakgroep behartigt hun belangen. KHN is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met 245 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigt KHN bijna 20.400 horecaondernemers met bijna 200.000 horecamedewerkers.

Categorieën: 
Mbo