Nieuws

> Mbo-studenten doen stage in Duitsland

Mbo-studenten doen stage in Duitsland

Zo’n 400 Nederlandse en 400 Duitse studenten in de zorgsector gaan over en weer stage lopen. Daardoor krijgen noordelijke mbo-studenten meer kans op werk.

,,We maken van een halve een hele cirkel’’, reageert Cees Bijl, kersverse PvdA-gedeputeerde van Drenthe, de provincie die de Nederlands-Duitse samenwerking coördineert voor Drenthe, Groningen, Friesland en Noord-Overijssel.

Feestelijke aftrap

De uitwisseling komt al op gang. Vorig jaar liepen zo’n 70 noordelijke mbo-studenten stage in Duitsland. Dit jaar zijn dat er nog meer. Donderdag was de feestelijke aftrap van het project grensoverschrijdende zorg. Gedeputeerde Bijl en Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems speelden elkaar de bal toe in het provinciehuis van Drenthe.

Er vallen nog pittige hobbels te nemen, zeker ook op Europees niveau. De opleiding tot zorgmedewerker in zieken- en verpleeghuizen verschilt nogal in beide landen, waardoor diploma’s niet zomaar uitwisselbaar zijn. Nederlanders volgen een opleiding op mbo 2-, 3- en 4-niveau; in Duitsland worden studenten direct opgeleid tot (Kinder)Krankenschwester en Altenpfleger. In Nederland krijgen studenten meer theorie, in Duitsland meer praktijk.

Cirkel trekken

,,Mensen die in het Noorden studeren, willen hier graag vaak blijven’’, constateert Bijl. ,,Woon je in Utrecht dan kun je gemakkelijk een cirkel trekken in Nederland. Als we de grens met Duitsland wegdenken, kunnen we dat hier ook.’’ Het is zinnig als de noordelijke studenten in hun laatste opleidingsjaar stage lopen in Duitsland. Dan kunnen zij aansluitend gemakkelijker werk vinden over de grens.

De samenwerkende scholen en zorginstellingen leggen nadruk op de begeleiding van studenten en introductieprogramma’s. Extra aandacht verdient de taal. Als afgestudeerden in Duitsland willen werken moeten zij de vaktaal in ziekenhuizen goed beheersen.

Categorieën: 
Mbo