> Mbo

Mbo

Tienduizenden leerbanen op de tocht door voorgenomen bezuiniging

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken zich grote zorgen over de dreigende uitkleding of afschaffing van de financiering van het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het kabinet denkt erover om nog meer te bezuinigen op de bbl, die de succesvolste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren en volwassen is.

Voor 2018 heeft het kabinet al een bezuiniging aangekondigd op de subsidie voor praktijkleren van zeven miljoen en nu wil ze daar blijkbaar nog verder op korten.

Pagina's