> Mbo

Mbo

Advies om koppeling van keuzedelen aan kwalificaties los te laten

Omdat keuzedelen inmiddels zijn ingebed in het mbo en omdat veel keuzedelen breed toepasbaar zijn, adviseert SBB aan minister Van Engelshoven van OCW om af te zien van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties.

In augustus 2016 zijn keuzedelen geïntroduceerd in het mbo. Deze nieuwe elementen in de kwalificatiestructuur verrijken het diploma van de mbo'er, zowel voor een vervolgstudie als voor de snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Keuzedelen zijn geschikt voor innovaties of voor specialisaties, voor steeds meer beroepen.

Plan van aanpak voor pilot met mbo-certificaten

De SBB wil graag dat er experimenten komen met certificaten op mbo-niveau voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties. Volgens de organisatie kunnen dergelijke mbo-certificaten een belangrijke rol spelen in de flexibiliteit van vakmensen op de arbeidsmarkt. De SBB heeft een plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten naar de minister van Onderwijs gestuurd. Dit meldt de SBB.

Pagina's