Nieuws

> Meer aandacht nodig voor leven lang ontwikkelen van zelfstandige specialistische vakmensen

Meer aandacht nodig voor leven lang ontwikkelen van zelfstandige specialistische vakmensen

specialistisch gereedschap

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland heeft op 17 oktober in Den Haag  het rapport Een Leven Lang Ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen. Een verkenning naar stimulerende en faciliterende factoren voor deze bijzondere doelgroep in ontvangst genomen uit handen van Hans Koole, voorzitter van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV).

Uit het rapport blijkt dat de ondersteuning voor een Leven Lang Ontwikkelen door zelfstandige specialistische vakmensen niet tot nauwelijks aanwezig is. Het zijn vaak individuele zoektochten naar passend aanbod en dat zijn lastige trajecten, omdat het bij deze groep vaak ontbreekt het aan een gedegen kennis-en opleidingeninfrastructuur. In de structuren die er wel zijn, is er nauwelijks aanbod en gerichte ondersteuning aanwezig. Er is ook geen scholingsbudget en de branches kennen vaak geen O&O fondsen.

Hans Koole van de stichting KUSV: "Leven lang Ontwikkelingen staat volop in de belangstelling. Maar specifieke aandacht en ondersteuning voor zelfstandigen in de kleinschalig specialistische beroepen is nodig. Ze zijn een bijzondere doelgroep. Het zijn echte vakmensen met hart voor hun ambacht/vak. Zij zijn specialistisch, werken met hoofd en handen, maken unieke producten en leveren altijd maatwerk. Ook zijn de meesten intrinsiek gemotiveerd om het beste product te maken en hebben ze kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ze zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen in hun vakgebied en denken en doen graag mee aan innovatieve technieken en processen." 

Jacco Vonhof van MKB Nederland: "Het is voor Nederland van groot belang dat er gerichte aandacht komt en acties in gang worden gezet voor de groep van zelfstandige specialistische vakmensen. Generiek beleid is goed, maar moet voor deze groep worden aangevuld. De verkenning laat dat mooi zien. Hierbij is het ook van belang dat specifieke organisaties, zoals het Meld en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap, hun werk kunnen blijven doen. Ik steun daarom de oproep van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap om werk te maken van het behouden, ontwikkelen en implementeren van instrumenten, specifiek voor deze doelgroep."