Nieuws

> Meer leerwerk- en werkervaringsplekken in de bouw

Meer leerwerk- en werkervaringsplekken in de bouw

Bouwvakker

Op 6 april ondertekenden gemeenten, woningbouworganisaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant het convenant ‘De Bouw Werkt In Noordoost Brabant’. Doel is het tekort aan technisch opgeleid personeel te verminderen. Convenantpartners streven ernaar jaarlijks minimaal 50 leerwerkplekken en 10 werkervaringsplekken te realiseren in de bouwsector.

Kees van Geffen, wethouder Arbeidsmarkt en voorzitter wethouderoverleg Arbeidsmarkt Agrifood Capital Werkt!: ‘Met dit convenant willen we structureel meer leerwerkplekken en werkervaringsplekken creëren in de bouw. Zo leiden we meer mensen op voor de bouwsector. En geven we langdurig werklozen en mensen met een bijstandsuitkering meer kansen.’ 

Wat houdt het convenant in?

De Bouw Werkt In Noordoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen woning- bouworganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Oss. Nu hebben gemeenten en andere partners in de arbeidsmarktregio zich ook aangesloten bij het convenant.

Waarom dit convenant?

Wethouder Kees van Geffen: ‘We maken ons zorgen over de toekomst van de bouwsector. Steeds minder leerlingen kiezen voor een opleiding in de bouw, terwijl de sector in hoog tempo vergrijst. Daarom moeten we juist nu investeren in opleiden. En opleiden gebeurt niet alleen op scholen. Het vak wordt vooral in de praktijk geleerd. Daarom is het belang- rijk dat er voldoende leerwerkplekken komen voor aankomende vaklieden. Daarnaast kunnen langdurig werklozen en mensen met een bijstandsuitkering via praktijkervaring dit werk ook uitstekend doen.’

Excellente arbeidsmarkt

Met dit convenant wordt het verplicht om leerwerkplekken of werkervaringsplekken beschikbaar te stellen. Dit doen ze bij aanbesteding van bouw-, infra-, onderhouds- en renovatieopdrachten. Zo draagt dit initiatief bij aan de ambities van AgriFood Capital Werkt! Een excellente arbeidsmarkt in 2020: een arbeidsmarkt met flexibele organisaties en werknemers. Waar aandacht is voor talent en talentontwikkeling en plaats is voor iedereen.

Kijk voor meer informatie op de website www.debouwwerkt-nob.nl.

Categorieën: 
Mbo