Nieuws

> Meer subsidie op BBL trajecten

Meer subsidie op BBL trajecten

Geldstapel

Om meer leerwerkplekken te creëren verleent maatregel 4 van het Sectorplan Procesindustrie aan bedrijven een loonkostensubsidie van 20% voor elke nieuwe BBL-werknemer.

OVP heeft goedkeuring gekregen van het Agentschap SZW om de subsidiabele kosten van de BBL-trajecten te verhogen.
Op het minimumloon mag een opslag van 32% voor werkgeverslasten worden toegepast. Dit betekent dat bedrijven nu nog meer subsidie kunnen ontvangen, wanneer zij investeren in het opleiden van nieuw personeel.

De BBL-opleidingen dienen gestart te worden binnen de projectperiode (1 februari 2014 tot en met 31 januari 2016) en de loonkosten van de deelnemer zijn voor een periode van maximaal 24 maanden subsidiabel tot uiterlijk 24 februari 2017. Aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014 is ook mogelijk!

Ook subsidie aanvragen? Bekijk hier de aanvraagprocedure voor maatregel 4