Nieuws

> Minder leerlingen op mbo-opleidingen in zorg en welzijn in Friesland

Minder leerlingen op mbo-opleidingen in zorg en welzijn in Friesland

De mbo-opleidingen in de sector zorg en welzijn zien het aantal inschrijvingen van Friese jongeren dalen. Het aantal eerstejaars bij de twee Friese roc's, Friese Poort en het Friesland College daalde in twee jaar tijd met 16 procent. Dit meldt het Friesch Dagblad.

Onderwijsinstantie DUO publiceerde cijfers waaruit de daling blijkt. In het schooljaar 2012/2013 zagen de mbo-opleidingen in deze sector nog 2541 nieuwe studenten tegemoet. Vorig jaar was dit al gedaald naar 2287 studenten en dit schooljaar liep het aantal inschrijvingen zelfs terug naar 2135 mbo-studenten.

De verminderde belangstelling voor zorgopleidingen zou mogelijk samenhangen met berichtgeving over ontslagen in de zorg. Ook het verwachte verlies van tweeduizend arbeidsplaatsen in de sector in Friesland tot 2017 draagt bij aan de daling. Na 2017 wordt er juist een forse banengroei verwacht, wat goed nieuws is voor de huidige studenten die dan klaar zijn om in het arbeidsveld aan de slag te gaan.

Nationale Onderwijsgids, 17 februari 2015