Nieuws

> Minister Asscher in gesprek met werkveld over sectorplannen voor Bouw en Infra

Minister Asscher in gesprek met werkveld over sectorplannen voor Bouw en Infra

Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 10 februari ontvangt minister Asscher van Sociale Zaken verschillende werkgevers en werknemers uit tien sectoren voor een bijeenkomst over de sectorplannen voor Bouw en Infra. Tijdens deze bijeenkomst op het ministerie in Den Haag delen werknemers en werkgevers hun ervaringen met de miniser en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties in de Stichting van de Arbeid, Michael van Straalen (voorzitter MKB Nederland) en Ton Heerts (voorzitter FNV). Zij hopen op deze manier een goede indruk te krijgen van de betekenis van de sectorplannen voor deze deelnemers. 

De sector bouw en infra staat voor grote uitdagingen. Op termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Het sectorplan Bouw en Infra speelt hier op in en richt zich op het tegengaan van uitstroom van vakbekwame personen uit deze sector. Tegelijkertijd richt het zich op het genereren van nieuwe instroom waar mogelijk. Werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid staat centraal in het sectorplan Bouw en Infra.

Zo worden er de komende twee jaar 2.500 extra leerplekken gerealiseerd voor jongeren tot 27 jaar, worden 2.500 oudere leermeesters behouden voor de begeleiding van leerlingen en krijgen 750 werknemers zonder startkwalificaties de mogelijkheid om door scholing een startkwalificatie te behalen. 6.400 werknemers krijgen begeleiding naar ander werk door bemiddeling en scholing. Ook is er budget voor 14.000 werknemers voor toekomstgerichte scholing in onder andere duurzame technologie.
 
Het kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord van 2013 afspraken gemaakt om de gevolgen van de economische crisis verder aan te pakken en de Nederlandse arbeidsmarkt goed voor te bereiden op de toekomst. De sectorplannen vormen daarin een belangrijk onderdeel. In de sectorplannen staan bijvoorbeeld plannen die gericht zijn op baanbehoud, of om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, de sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Nationale Onderwijsgids, 5 februari 2015

Categorieën: