Nieuws

> Nieuwe studiemogelijkheid: twee onderwijsbevoegdheden tegelijk halen

Nieuwe studiemogelijkheid: twee onderwijsbevoegdheden tegelijk halen

Logo Hogeschool Utrecht

Vanaf studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om bij de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht een speciaal traject te volgen om in vijf jaar twee onderwijsbevoegdheden te halen. Je kunt dan bijvoorbeeld een tweedegraads bevoegdheid halen in de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Maar je kunt er ook voor kiezen om leraar in het basisonderwijs te worden én leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Alle studenten aan de lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs mogen deelnemen aan dit speciale traject. Een student start met één opleiding. Als het eerste jaar van die opleiding versneld kan worden afgelegd, is het mogelijk hem vervolgens te combineren met een tweede opleiding. Als je na vijf jaar beide studies succesvol hebt afgerond, heb je twee diploma’s behaald. Je bent dan bevoegd tweedegraads leraar in twee vakken in het voortgezet onderwijs, en je mag dan dus ook in twee vakken lesgeven. Of je hebt een pabodiploma behaald én je bent bevoegd leraar Nederlands. Dan mag je lesgeven op de basisschool, maar ook op de middelbare school.

Hogeschool Utrecht gaat studenten dit speciale traject aanbieden om zo flexibel inzetbare docenten op te leiden. Projectleider Eline Daling: “Het werkveld heeft een grote behoefte aan docenten die in twee vakken kunnen lesgeven. Vooral docenten met een bevoegdheid in een tekortvak zoals Nederlands, natuurkunde en wiskunde zijn zeer gewild.” Als afgestudeerde met twee onderwijsbevoegdheden ben je dus extra interessant voor het beroepenveld.

Het behalen van twee bevoegdheden vergt natuurlijk extra inspanning; per week is een student gemiddeld tien uur extra bezig met de studie. Daarnaast is de student vijf jaar aan het studeren in plaats van vier jaar. Zolang een student beide studies tegelijkertijd volgt, betaalt hij of zij maar één keer per jaar collegegeld. Alleen in het vijfde jaar betaalt de student extra collegegeld, voor het extra studiejaar.

Hogeschool Utrecht, 16 februari 2015

Categorieën: