Nieuws

> Nieuwe website: Onderwijs in cijfers

Nieuwe website: Onderwijs in cijfers

Blaadjes met verschillende percentages en een vraagteken in het midden.

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website. Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijsincijfers.nl is altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers. Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses. Dit zijn artikelen met analyses van datasets van OCW, CBS en DUO.

Categorieën: 
Mbo