Nieuws

> Nieuws over subsidie Tel mee met Taal

Nieuws over subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe subsidieregeling voor 2019.

Voor wie

De doelgroepen die in aanmerking komen om subsidie aan te vragen zijn dezelfde als in 2018: Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Activiteiten

In de vorige subsidierondes kon er al subsidie worden aangevraagd voor het verbeteren van taal- en/of rekenvaardigheden. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden in aanmerking.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting halverwege het 2e kwartaal van 2019 van start gaan.

Bedragen

Het totaalbedrag dat beschikbaar is, is nu nog niet vastgesteld. Zodra dat bekend is communiceert Tel mee met Taal dat in hun nieuwsbrief.  Ook de subsidies in 2019 zullen worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling wordt de komende periode via de website van Tel mee met Taal en de nieuwsbrief van Tel mee met Taal bekend gemaakt. Bij vragen over de subsidieregeling kan je contact opnemen met DUS-I.

Categorieën: