> Om-, bij- en herscholing

Om-, bij- en herscholing

Column: Dankbaar

Iedere week zit ons team bij elkaar om bij te praten over alle lopende zaken. Een gebruikelijk en vertrouwd ritueel. Zo ook vandaag. Wat ik en mijn collega’s nog niet wisten, is dat het vandaag een werkoverleg wordt om nooit te vergeten. Vandaag staat het werkoverleg namelijk in het teken van het afscheid van onze collega. Zij had een werkervaringsplaats bij ons op kantoor.

Ruim 1000 zij-instromers volgen de pabo

Het basisonderwijs heeft te maken met aanzienlijke tekorten aan leraren. Volgens de arbeidsmarktprognoses van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, loopt dit tekort de komende periode fors op. Over 5 jaar wordt bij ongewijzigde omstandigheden een tekort van ruim 4000 fte aan leraren verwacht. In 2018 zijn de pabo’s voortvarend van start gegaan met het aanbieden van zogenaamde zijinstroomtrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen die een afgeronde hbo/wo opleiding op zak hebben. Een meerderheid van de pabo’s, 22 van de 24 opleidingen, biedt inmiddels dergelijke trajecten aan. In principe zijn het tweejarige trajecten. Tegenwoordig volgen ruim 1000 zij-instromers dit traject. Dit meldt Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO).

Combineren van werken in de techniek met onderwijs

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. Daarom zijn scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. De opleiding van hybridedocenten zorgt ervoor dat techniekpersoneel wordt opgeleid om ook in het onderwijs werkzaam te zijn. In Zeeland worden hierover diverse informatieavonden georganiseerd. Dit meldt provincie Zeeland.

Pagina's