Nieuws

> Onderwijsraden willen extra geld voor studenten lerarenopleiding

Onderwijsraden willen extra geld voor studenten lerarenopleiding

leraar voor de klas

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar om alle studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept Samen Opleiden en Professionaliseren. Om dit te kunnen realiseren vragen de raden aan de Tweede Kamer een structurele investering van 44 miljoen euro per jaar.

De raden doen de oproep in een brief aan de Tweede Kamer in het licht van de Algemene Politieke Beschouwingen waarin de Kamer ook spreekt over de inzet van het kabinet om het lerarentekort terug te dringen.

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere lerarenopleidingen en een aantal scholen in het po, vo en/of mbo. Binnen dit samenwerkingsverband wordt een intensievere vorm van leren op de werkplek verzorgd. 

De PO-Raad wil inzetten op het verder ontwikkelen van het concept 'Samen opleiden'. In haar Strategische agenda is opgenomen dat de PO-Raad verdere samenwerking tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen stimuleert. De gezamenlijke brief van de raden sluit hier op aan.

Bestand: 
Categorieën: 
Mbo