Nieuws

> Ook uitzendwerk is een diploma waard!

Ook uitzendwerk is een diploma waard!

Esther krijgt bloemen van Judith voor haar prestatie

In het voorjaar van 2015 is STOOF in samenwerking met ROC Rivor een pilot gestart waarin flexkrachten op kosten van STOOF in 4 verschillende leerroutes (Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek, Techniek en Dienstverlening) hun opgedane werkervaringen kunnen laten verzilveren door een diplomaroute op mbo niveau 2 te doorlopen. De deelnemende flexkrachten volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar de schoolbanken, maar de in de praktijk opgedane kennis en ervaring wordt middels een examen omgezet naar een officieel erkend mbo-diploma. Een diplomaroute bestaat uit een theoretisch en praktijkgedeelte. Deze proeve van bekwaamheid wordt op de werkvloer (bij de opdrachtgever) afgenomen. 

In deze pilot participeren 6 flexorganisaties, te weten In Person, Olympia, Randstad, Start People, Tempo-Team en Timing. Inmiddels zijn er 10 flexkrachten in verschillende leerroutes gestart. De eerste flexkracht Esther de Leeuw, werkzaam voor Timing Hoogeveen bij wehkamp heeft zelfs al binnen 10 weken het diploma mbo 2 logistiek medewerker behaald! 

Enthousiast vertelt Judith Slagter (rechts op de foto), intercedent en begeleider van Timing

“Voor aanvang heeft Esther wel wat stress ervaren en in de uitgebreide handleiding worden alle punten benoemd, maar dit zorgde toch voor wat onzekerheid. Samen hebben we stap voor stap de toelatingseisen en de kerntaken doorgenomen.  Esther heeft heel hard gewerkt voor haar theoretisch examen en gaf aan dat ze in beginsel 2 tot 3 uurtjes per dag heeft geleerd. Voordeel voor Esther was dat ze in de avonden/nachten werkte en daardoor overdag ruimte had om te leren.” 

Naast de begeleiding door de uitzendorganisatie vergt het praktijkexamen medewerking van de opdrachtgever door o.a. het beschikbaar stellen van werkruimte voor de proeve van bekwaamheid. Ook dit is door Timing Hoogeveen prima ingeregeld.

Daarnaast wordt de begeleiding vanuit ROC Rivor zeer gewaardeerd. Er is 1 vast aanspreekpunt (24 uur per dag bereikbaar) tijdens de gehele periode voor alle vragen en onduidelijkheden.

Overall vond Esther het goed te doen. Ze heeft behoorlijk wat tijd geïnvesteerd, maar kon de stof relatief ‘makkelijk’ tot zich nemen. Ze is heel blij met het behaalde resultaat en is nu zelfs bezig met de intakes voor een vervolgopleiding op niveau 3. “Ik ben trots op mezelf, eindelijk wordt mijn ervaring erkend!”, aldus Esther. “Wat ik nooit had verwacht is toch gebeurd, op mijn 31e nog een diploma!” 

En daarmee is de missie van STOOF – het verbeteren van de startkwalificatie van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt - geslaagd!