Nieuws

> Overzicht mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Overzicht mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Brug

De Onderwijsinspectie heeft een lijst gepubliceerd met mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit. Op 1 mei zijn er 8 zeer zwakke mbo-opleidingen. Daarnaast zijn er op het overzicht 98 mbo-opleidingen opgenomen waarvan de examinering onder de maat is. Op het overzicht zijn deze per instelling opgenomen. De volgende actualisatie vindt plaats in juni 2016.

De inspectie heeft de opleidingen onderzocht 1) na een analyse van landelijke gegevens, 2) op basis van het trekken van een steekproef of 3) na mogelijke signalen of klachten. De oordelen zijn altijd gebaseerd op onderzoek van de inspectie.

Het onderwijs is van onvoldoende kwaliteit (‘zeer zwak’) als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont. Het onderwijs is ook zeer zwak als het onderwijsproces twee keer achtereenvolgend als onvoldoende is beoordeeld.
De examinering is van onvoldoende kwaliteit (onvoldoende of slecht) als deze niet aan de examenstandaarden voldoet. Een onvoldoende voor examens kan komen door examens die de instelling zelf gemaakt heeft, of door examens die zijn ingekocht bij een examenleverancier. In alle gevallen is de instelling overigens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Categorieën: 
Mbo