Nieuws

> Plan van aanpak voor pilot met mbo-certificaten

Plan van aanpak voor pilot met mbo-certificaten

De SBB wil graag dat er experimenten komen met certificaten op mbo-niveau voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties. Volgens de organisatie kunnen dergelijke mbo-certificaten een belangrijke rol spelen in de flexibiliteit van vakmensen op de arbeidsmarkt. De SBB heeft een plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten naar de minister van Onderwijs gestuurd. Dit meldt de SBB.

De minister is positief over de pilots om de werkbaarheid van de certificaten in de praktijk te toetsen. Scholen en werkgevers- en werknemensorganisaties hebben veel belangstelling voor de pilots. De proeven moeten aantonen wat de mogelijke risico's en kansen zijn en hoe de certificaten het beste kunnen worden vormgegeven vinnen de kwalificatiestructuur van het mbo.

De SBB wil ook dat er een coördinatiegroep komt die de pilots in goede banen gaat leiden opdat er voldoende voortgang geboekt wordt.

Zie het artikel in de bronvermelding voor het Plan van aanpak pilots mbo-certificaten en het voorstel voor een Coördinatiegroep vernieuwingstrajecten mbo.

Categorieën: 
Mbo