> Politiek

Politiek

€830.000 voor open en online onderwijs

Een MOOC over big history, een SPOC over wetenschappelijke integriteit en een blended learning omgeving over muziektheorie. Dit zijn voorbeelden van drie nieuwe projecten die nu ontwikkeld gaan worden door Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Minister Bussemaker (OCW) kent aan elf projecten subsidie toe vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. In totaal zijn er 45 voorstellen ingediend. 

Onderwijs2032

Wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Iedereen met ideeën kan deze delen via #onderwijs2032 of op onderwijs2032.nl. #onderwijs2032 is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kabinet grijpt in bij Leven lang Leren

Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen, opleidingen gaan meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten, het wordt makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen en in het mbo wordt het mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding.

Pagina's