> Politiek

Politiek

MBO Raad: “Elke dag onderstreept het nieuws het belang van een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen”

Opnieuw openden vandaag verschillende media met nieuws over tekorten op de arbeidsmarkt. Aanleiding: het vandaag gelanceerde ROA-rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De dagelijkse aandacht in de media voor arbeidsmarktvraagstukken onderstreept het belang van een breed nationaal pact van onderwijs, werkgevers in de verschillende sectoren en de overheid.

Aanmelden en toelaten mbo

Per 1 augustus 2017 zijn de regels voor het aanmelden voor het mbo veranderd. Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. 

Grote knelpunten verwacht voor werkgevers in techniek, zorg en onderwijs

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo.

Subsidieregeling DWSRA

STOOF heeft in juli 2016 een project ingediend voor de regeling DWSRA, dit project is goedgekeurd door het Agentschap SZW. Hierbij gaat het om een subsidiebedrag van € 767.086. Het totale bedrag is € 1.111.720 voor de uitvoering.

Pagina's