Nieuws

> Practoraten als voorbeeld van vernieuwing in het mbo

Practoraten als voorbeeld van vernieuwing in het mbo

Afbeelding van Landelijke practoratendag mbo, Jorick Scheerens

Wat is een practoraat en op welke manier draagt het bij aan de verbetering van het mbo? Hoe geven scholen met hun studenten invulling aan het practoraat? Deze en andere vragen stonden centraal op de tweede landelijke Practoratendag voor het mbo op ROC Mondriaan op 12 december van de stichting “Ieder mbo een practoraat”.

Inmiddels telt het mbo 17 actieve practoraten en zijn er tien in oprichting. Scholen geven op verschillende manieren invulling aan een onderzoekstraject vanuit één thema, gerelateerd aan de betreffende beroepsopleiding. ROC Mondriaan heeft twee practoraten. Onder leiding van een eigen practor gaan twaalf excellente studenten op onderzoek uit naar de belevingservaring van restaurantbezoekers naar eten. Dat kan gaan om hele concrete vragen als: hoe verwerk je de schilderstijl van Mondriaan in het eten?

Michaël van Straalen, voorzitter van SBB, gaf bij het ochtendprogramma aan waarom hij zo enthousiast is over practoraten in het mbo. Hij zei dat het bedrijfsleven boter op het hoofd heeft als het roept dat onderwijs niet aansluit op de arbeidsmarkt. Door de snelheid van de ontwikkelingen in de techniek heeft het bedrijfsleven moeite met formuleren wat het precies in de toekomst nodig heeft.  Daarom zijn volgens Van Straalen practoraten in het mbo zo belangrijk: zij zorgen voor de verbinding tussen de onderwijs en de arbeidsmarkt. In de eerste plaats draagt het practoraat eraan bij dat studenten een onderzoekende aanhouding aannemen en zo sneller hun plek vinden in die nieuwe wereld vol technologische innovatie die eraan zit te komen.

Ook minister Van Engelshoven liet zich via een videoboodschap positief uit over de toegevoegde waarde van het practoraat: “We zien dat het mbo de afgelopen jaren enorm hard heeft gewerkt om de kwaliteit op orde te brengen. Die is nu ook in orde. Dat betekent dat we in deze periode meer ruimte en vertrouwen kunnen geven aan het mbo, maar ook kunnen werken aan vernieuwing en daar zijn de practoraten een goed voorbeeld van.”

Van Engelshoven benadrukte dat er via practoraten meer wordt samengewerkt, onderzoek gedaan en nieuwe kennis opgedaan: “Wat practoraten heel goed doen is het aanjagen van de samenwerking tussen partners in de regio. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het mbo is voorbereid op de toekomst.”

Joris Poffers is op ROC van Twente als docent-onderzoeker onlangs begonnen met het practoraat burgerschap: “Ik ben nu bezig met een vooronderzoek onder cvb-leden van scholen, docenten en burgemeesters. Daarbij stel ik vragen als: wat verstaan we onder goede burgers? Welke vaardigheden moeten die hebben? Moeten scholen burgerschap als apart vak aanbieden of willen we dat het integraal onderdeel is van het onderwijs? De volgende stap is om docenten burgerschap en studenten te bevragen en deze opgeleverde data te analyseren. Zo komen we tot een probleemstelling en kunnen we een plan van aanpak maken.”

Komend jaar gaat de stichting “Ieder mbo een practoraat” via een kwaliteitscommissie de practoraten bekijken op welke manier scholen elkaar kunnen versterken bij hun practoraten.

Categorieën: 
Mbo