Nieuws

> Professional Pathways for Amsterdam Statushouders

Professional Pathways for Amsterdam Statushouders

Vrouw met hoofddoek

Bent u een statushouder met ruime ervaring als docent Engels of Frans en op zoek naar een baan? The Mobile Educator organiseert het programma Professional Pathways for Amsterdam Statushouders voor nieuwkomers met ruime ervaring als docent.

Er is een tekort aan leraren in Nederland, waaronder leraren Engels en Frans. Het programma is een uitgebreide, gratis opleiding voor statushouders met een achtergrond in het onderwijs in het Engels of Frans. Het programma is speciaal ontworpen om leraren te leveren voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Nederland [1].

Programma

Tijdens de eerste twee maanden van deze professionele ontwikkelingstraining maakt u kennis met het onderwijssysteem en de cultuur in Nederland, en met moderne pedagogische methoden, zoals actief leren en het gebruik van ICT in het onderwijs. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de docent in het Nederlandse onderwijs en aan de praktijk van het beroepsonderwijs in Nederland. De voertaal tijdens de opleiding is voornamelijk Nederlands.

Na de twee maanden opleiding gaat u een stage bij een ROC[2]  in Amsterdam volgen. U krijgt een Nederlandse docent Engels of Frans als mentor.

Een succesvolle stage helpt u om als leraar Engels of Frans aan een ROC te kunnen gaan werken vanaf januari 2018, in combinatie met een aanvullende opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Met deze opleiding behaalt u een pedagogisch-didactische aantekening, de eerste stap naar een mogelijke volledige Nederlandse kwalificatie als leraar.

Praktische informatie

Vereisten voor kandidaten:

  • U bent een statushouder die woont in de gemeente Amsterdam of die woont in een AZC en wacht op een huis in Amsterdam.
  • Minimum leeftijd is 25 jaar.
  • Bachelor (of gelijkwaardig) in de Engelse of Franse taal  is vereist.
  • EP-NUFFIC/DUO diploma-erkenning moet beschikbaar zijn.
  • Tenminste drie jaar ervaring als docent Engels of Frans.
  • Minimumniveau van Nederlands: B1, studerend voor B2.

Cursusperiode: de eerste vijf trainingsdagen vinden waarschijnlijk plaats vanaf half juni 2017. Na de zomervakantie vinden er vanaf eind augustus nog tien tot twaalf trainingsdagen plaats; steeds twee volle dagen per week, op woensdag en op vrijdag. Tijdens de cursusperiode behoudt u in principe uw uitkering.

Cursuslocatie: MBO College Centrum, Da Costastraat 36, Amsterdam

Kosten: het programma wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is gratis voor deelnemers.

Aanmelding voor de opleiding: aanmelding is niet meer mogelijk. Wilt u meer informatie over dit traject, neem dan contact op met Henk Frencken: frencken@iclon.leidenuniv.nl

Partners

Het Professional Pathways for Amsterdam Statushouders Program wordt uitgevoerd door The Mobile Educator, Refugee Start Force en De Nationale DenkTank, in nauwe samenwerking met Amsterdamse ROC’s (ROC TOP en ROC Amsterdam) en met de Hogeschool van Amsterdam. Het programma wordt uigevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

[1] Voor meer informatie over MBO-0nderwijs, zie https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-...

[2] Regionaal Opleidingen Centrum. ROC’s zijn scholen voor MBO: middelbaar beroepsonderwijs.

Categorieën: