Nieuws

> Rapport Inspectie SZW: Veiligheidscultuur belangrijke sleutel tot minder ongevallen

Rapport Inspectie SZW: Veiligheidscultuur belangrijke sleutel tot minder ongevallen

Op 17 april 2018 publiceerde de Inspectie van SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid. Het toont de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziektes. Want het aantal gestarte ongevalsonderzoeken stijgt nog iedere jaar, in 2017 steeg dit zelfs met 7%. Schokkend, zeker als je kijkt naar de gevolgen voor de betrokken werknemer en de werkgever. Daarom is de NRTO van mening dat in opleidingen zoals VCA, gasmeten, herkennen van asbest of werken met een vorkheftruck het niet alleen moet gaan om kennisoverdracht maar ook om het aanleren van veilig gedrag en het inschatten van risico’s. Daarmee is nog een wereld te winnen en veel leed te voorkomen.

Maar hoe bereiken wij die gezonde en veilige bedrijfscultuur?
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt naar aanleiding van de conclusies van het rapport dat het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten de komende jaren omlaag moet en ziet een verband tussen ongevallen en de veiligheidscultuur. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat naast het opvolgen van regels en protocollen, de nadruk moet liggen op participatie: het stimuleren van een daadwerkelijk actieve en alerte houding ten aanzien van veilig werken bij zowel werkgever als werknemer.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘Schokkende cijfers, met grote consequenties voor de medewerker en zijn of haar omgeving. Daarom vinden wij dat naast kennis, de werknemers ook moeten beschikken over vaardigheden. Het gedrag op de werkvloer moet veilig zijn. Onze leden zijn zeer ervaren met het trainen en opleiden van mensen op de werkvloer maar merken vaak dat door werkdruk en prijsdruk juist die gedragscomponent onder druk staat. Tijdens maar ook na de opleiding moet hier veel meer aandacht voor zijn. Mensen moeten elkaar ook aanspreken op veilig gedrag en dat vraagt een bedrijfscultuur die dat stimuleert. Die bedrijfscultuur staat zeker met de oplopende tekorten onder druk en dat is zorgelijk.’

Categorieën: