Nieuws

> Reactie NRTO op Leven Lang Leren brief

Reactie NRTO op Leven Lang Leren brief

NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) laat in een reactie op de Leven lang leren brief weten de ambities van het kabinet om te komen tot een stevige leercultuur onder de beroepsbevolking te ondersteunen en pleit daarbij voor een voortvarende aanpak. Zowel binnen een beroep als van werk naar werk moet het gewoon zijn om te blijven leren. Daarbij zijn maatwerk en flexibele leertrajecten essentieel.

De NRTO is verheugd dat de ministers Bussemaker en Asscher dit erkennen en dit stimuleren en uitvoering geven aan de aanbevelingen van de commissie Rinnooy Kan. Wel pleit de NRTO conform het advies van deze commissie voor een snelle invoering van het collegegeldkrediet en de experimenten met vraagfinanciering in het Hoger Onderwijs. De NRTO is daarnaast van mening dat de overheid nog meer gebruik kan maken van de mogelijkheden die private opleiders bieden en wijst daarbij op de onlangs verschenen position paper: ‘Leren Loont, de bijdrage van de private opleiders aan het verdienvermogen van Nederland’.

Meer weten? Klik hier

Categorieën: