Nieuws

> Rondetafelgesprek aftrap Maand van Leren en Werken op Werken.FM

Rondetafelgesprek aftrap Maand van Leren en Werken op Werken.FM

Maand van Leren en Werken september

Op 1 september was de aftrap van de Maand van het Leren en Werken; een leven lang leren. Aan de ronde tafel zaten:

  • Hans Verbraak, Wethouder gemeente Roosendaal
  • Eva Jeremaisse, Beleidsmederwerker gemeente Roosendaal
  • Karin Adriaanse, beleidsmedewerker ministerie SZW
  • Jumbo Klercq, Festival van het leren
  • Melanie Maatman, directeur Uitvoering WERKbedrijf
  • Emmy Bakker, adviseur Raad van Bestuur ROC West-Brabant
  • Selwin Umar, projectleider Leerwerkloket West-Brabant en Roosendaal On Stage
  •  en Marianne Zoetmulder, Landelijk programmamanager Leerwerkloketten

Dimitri Heesbeen, gespreksleider, opent het gesprek: Het voelt in deze dynamische arbeidsmarkt soms als rijden op de snelweg met 130 km/uur, geteisterd door zware regenbuien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen op koers blijven? Wat te doen als ze even op de pechstrook staan?

Er volgt een boeiend gesprek waarbij iedereen beaamt dat samenwerking tussen de 3 O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) essentieel is.  Hans Verbraak geeft aan wat de gemeente allemaal al doet. Alleen kun je het niet. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Waarbij wordt aangegeven dat het opleiden voor de baan van je leven niet meer bestaat. Wie zegt immers dat die baan over een aantal jaren nog bestaat en welke beroepen komen er nog bij? Het werken aan je algemene competenties, het op de hoogte blijven van ontwikkelingen en kennis vergaren. Maar ook de realiteit niet uit het oog verliezen en flexibel blijven. Het Leerwerkloket kan mensen helpen bij het vinden van informatie, laten zien waar iemand terecht kan, belichten wat de mogelijkheden zijn en hierdoor helpen bij het maken van loopbaankeuzes. In deze dynamische tijd is het belangrijk om “jobready”  te blijven.

Vele onderwerpen kwamen tijdens het gesprek aan bod: Hoe ga je om met het spanningsveld tussen interesse en arbeidsmarktmogelijkheden? Hoe zorg je dat de jeugd zijn talenten benut? Zou een basisinkomen zorgen voor die extra prikkel? En hoe help je mensen in het maken van een keuze, als zij door beperkingen minder te kiezen hebben? Hoe lastig is het dat er vaak op heel jonge leeftijd al een beroepskeuze gemaakt moet worden?  Hoe weet je wat jouw “drive” is voor een bepaalde vakrichting? Je bent 42 en nog 25 jaar te gaan. Wat is er dan allemaal wel en niet mogelijk? Een event als Festival voor het leren, maar ook “ VMBO on Stage” en een voorbeeld als “ de Ontdekfabriek” kunnen daarbij helpen. En ook competentie analyses. Meer maatwerk in scholing enz.  Het Ministerie SZW streeft ernaar dat iedereen in 2020 leert en werkt naar vermogen. Er zijn al vele mooie voorbeelden van bedrijven die investeren in personeel, denk aan AH en Primark. Het is belangrijk dat deze successen gedeeld worden. Het inspireert immers weer anderen. Ook zie je steeds vaker verbindingen ontstaan waaruit mooie initiatieven geboren worden.

De betrokkenheid tussen de deelnemers aan dit rondetafelgesprek was hoorbaar en voelbaar. Nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal besproken is?

Klik op onderstaande links.

http://www.werken.fm/de-middaguren-woensdag-02092015-deel-1/

http://www.werken.fm/de-middaguren-woensdag-02092015-deel-2

Categorieën: