Nieuws

> Ruimer aanbod hbo-masters

Ruimer aanbod hbo-masters

Appel op stapel boeken

Iedere student in het hoger onderwijs moet de kans hebben om een master te volgen. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod van hbo-masters fors uitgebreid. Dit moet ervoor zorgen dat de overgang van bachelor naar master soepeler verloopt. Ook op de arbeidsmarkt is er behoefte aan hoger geschoold personeel. De beroepspraktijk verandert snel en wordt steeds complexer. Dat vraagt om continue op- en bijscholing van medewerkers en om hogere opleidingsniveaus. De hbo-master kan hier een antwoord op bieden door de directe link met de praktijk en de duidelijke beroepsoriëntatie. Zo is er ook in het onderwijs de ambitie om meer masteropgeleiden voor de klas te krijgen.

De mogelijkheid voor een hbo-opleiding om een master vorm te geven wordt daarom uitgebreid. Tot nu konden alleen masters van hbo-opleidingen in de zorg, onderwijs of behorend tot de topsectoren aanspraak maken op bekostiging. Deze belemmering wordt per vandaag weggenomen, zo maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend. Hiermee realiseert minister Bussemaker haar ambitie uitgesproken in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs. 

Het aantal masteropleidingen in het hbo is sinds 2012 weliswaar gestegen, maar dat gaat niet hard genoeg. Nog altijd zijn maar een kleine 12.000 studenten ingeschreven in een hbo-masteropleiding. Mede door het beperkte aanbod van hbo-masters, is het aantal masteropgeleiden in Nederland internationaal gezien aan de lage kant. Door meer masteropleidingen aan te bieden moet het aantal masteropgeleiden dan ook gaan stijgen.

De hbo-master kan direct voltijd na een bacheloropleiding worden gevolgd of in deeltijd naast het werk. 

Categorieën: