Nieuws

> SBB Barometer april 2017

SBB Barometer april 2017

De stageplekken zijn er, de (leer)banen zijn er, alleen de studenten nog niet. Er zijn genoeg beroepen in het mbo waar studenten met open armen ontvangen worden. Scholen leiden graag meer applicatie- en mediaontwikkelaars, schilders of verpleegkundigen op.

Bedrijven zien ze ook graag komen. SBB doet doorlopend onderzoek naar onderwijs en arbeidsmarkt en publiceert nu in de Barometer een greep uit de meest ‘kansrijke’ opleidingen per sector.

De SBB Barometer verschijnt drie maal per jaar en geeft inzicht in ontwikkelingen op de stage- en leerbanenmarkt. Deze editie gaat nader in op de manier waarop SBB onderzoek doet naar stages en leerbanen. Ook biedt de Barometer inzicht in de ontwikkelingen en kansen binnen de verschillende sectoren. Daarnaast is een overzicht opgenomen met daarin een greep uit de meest ‘kansrijke’ opleidingen in het mbo.

Een opvallende ontwikkeling op de stagemarkt is te zien in het aantal leerbanen (bbl). Het aantal daalde eerder van 167.000 in 2009 naar slechts 96.000 in 2015. Dit schooljaar stijgt het aantal weer en komt het eindelijk boven de 100.000 uit. Dat is prachtig nieuws voor mbo-studenten, vooral in sectoren waar van oudsher veel in de praktijk opgeleid wordt zoals in de techniek en logistiek. Voor schilders en logistiek medewerkers liggen de leerbanen voor het oprapen.

Met kans op werk is ook onderscheid aan te brengen per regio. Daar kunnen namelijk grote verschillen optreden. Een goed voorbeeld van zo’n regionaal verschil is de opleiding tot junior stylist of allround medewerker mode. Het vinden van een stageplaats bij die opleidingen is in de meeste delen van ons land moeilijk te noemen. Maar als studenten hun stage gaan zoeken in Amsterdam zien ze dat er ruim voldoende aanbod is.

Categorieën: 
Mbo