Nieuws

> SBB: 'Praktijkleren vergroot kans op werk'

SBB: 'Praktijkleren vergroot kans op werk'

Jongen die tekent op een wit rechtopstaand bord

Allochtone studenten blijken minder vaak voor de combinatie leren en werken te kiezen dan autochtone studenten. Terwijl deze leerweg de kans op een baan aanzienlijk vergroot. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Barometer van juni 2015 meldt verder dat allochtone jongeren vaker voor economisch-administratieve opleidingen kiezen, die minder kans op stages, leerbanen en werk bieden. De zoekduur naar een stage of leerbaan van allochtonen en autochtonen verschilt nauwelijks. Dat meldt SBB.

In schooljaar 2014/2015 volgt 25 procent van de autochtone studenten de praktijkgerichte leerweg tegenover 10 procent niet-westerse allochtone studenten. Uit onderzoek van SBB blijkt dat 85 procent via deze leerweg vanwege de ervaring die werkgevers en studenten met elkaar opdoen, in dienst treedt bij het leerbedrijf, terwijl dit voor 40 procent van de studenten met de theoretische leerweg geldt.

Vooral allochtone mannelijke studenten kiezen relatief vaak voor de economisch-administratieve richting: 56 procent tegenover 38 procent autochtone studenten. Uit cijfers van SBB blijken administratieve, secretariële en financiële richtingen minder kansrijk te zijn qua stage, leerbaan of werk dan bijvoorbeeld de techniek en voedingssectoren. De verhouding tussen vacatures, leerplaatsen en studenten is in deze richtingen voor mbo-studenten minder gunstig.

Allochtone en autochtone studenten zoeken vrijwel even lang naar een leerbaan. Allochtone studenten zoeken voor de richtingen economie en techniek een week langer dan autochtone studenten; in de richting zorg en welzijn vinden allochtone studenten een week eerder een leerbaan. Autochtone studenten vinden eerder een stageplaats.

Autochtone studenten blijken iets verder naar hun stageplek te reizen dan allochtone studenten. Er zijn meer autochtone studenten met een stage buiten de eigen regio dan allochtone. Dit verklaart deels de kortere zoekduur van autochtone studenten omdat dit het aanbod aan stageplekken vergroot.

Meer voorlichting over de betere kansen op de arbeidsmarkt van de praktijkgerichte leerweg kan voor allochtone studenten de kans op werk vergroten. Bij de loopbaan oriëntatie op de scholen maakt voorlichting over kansrijke beroepen inmiddels steeds vaker een belangrijk onderdeel uit.

Categorieën: