Nieuws

> SBB publiceert trends, feiten en cijfers

SBB publiceert trends, feiten en cijfers

Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over een stages en leerbanen, de inhoud van opleidingen en een doelmatig aanbod van mbo-opleidingen dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.

Het overleg vindt plaats in acht sectorkamers. SBB presenteert de trends, feiten en cijfers op basis waarvan sectorkamers advies geven en acties in gang zetten.

De sectorkamerrapportages geven informatie die nu en in de komende jaren voor beroepen op mbo-niveau van belang is. Zoals een overzicht van actieve leerbedrijven, de ontwikkeling van vacatures, trends in bevolkingssamenstelling en technologische ontwikkelingen. De informatie helpt bedrijfsleven en onderwijs om op landelijk, regionaal en sectoraal niveau afspraken te maken.

Bekijk de sectorkamerrapportages

Categorieën: 
Mbo