Nieuws

> Schildersbedrijfstak investeert in jongeren uit vso en praktijkonderwijs

Schildersbedrijfstak investeert in jongeren uit vso en praktijkonderwijs

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen via een speciaal traject een plek in de schildersbedrijfstak vinden. Hein Polinder en Aad Buller vertellen in het OnderhoudNL Magazine over de zogeheten Borisaanpak.

Hein Polinder van Schildersvakopleiding Zutphen heeft al achttien jaar ervaring met het opleiden van leerlingen van het praktijkonderwijs. “Al tijdens hun schoolperiode draaien leerlingen die geïnteresseerd zijn in het schildersvak enkele dagdelen mee in onze werkplaats. Ook zorgen we voor stageplekken. Zodra ze van het praktijkonderwijs komen, kunnen ze bij ons starten met de entreeopleiding. We hebben ze dan al anderhalf jaar in beeld. Ze krijgen de basisvaardigheden van het schildersvak aangeleerd en geen andere onderdelen uit de reguliere entreeopleiding zoals horeca, administratie en dergelijke. Het zijn leerlingen met een goede praktische intelligentie. Ons doel is om uit elke leerling het beste te halen, ook als dat geen diploma oplevert. Voor sommigen is niveau 1 het eindstadium, maar 70% haalt uiteindelijk niveau 2 of hoger.”

De contacten met de praktijkscholen en vmbo-scholen verlopen goed. Polinder: “We ontzorgen de onderwijsinstellingen met onze maatwerktrajecten, ze weten ons uitstekend te vinden. Uniek is ook de samenwerking met het ROC Aventus. Dat heeft onder andere als voordeel dat we kunnen beschikken over een zorgcoördinator.”

Niet langs de kant

Aad Buller is manager van de sector Opleidingen en Onderwijsbeleid van OnderhoudNL. Hij legt uit: “Een deel van de leerlingen uit het speciaal onderwijs kan veelal niet het niveau van de entreeopleiding aan, maar zou wel een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden na speciale scholing op onderdelen uit de reguliere opleiding. Ze leren dan bijvoorbeeld onder begeleiding eenvoudig schilderwerk te doen. Op deze manier kunnen ze een of meer praktijkcertificaten behalen. De leerling kan ermee laten zien wat hij beheerst. Het is een soort paspoort naar de  arbeidsmarkt. OnderhoudNL erkent dit als bewijs van gedeeltelijke vakbekwaamheid.”

Het idee is dat vso- en pro-scholen contact opnemen met de Schildersvakopleidingen om de leerlingen te plaatsen. Buller heeft het idee dat de vso- en pro-scholen de schildersbedrijfstak nog niet zo goed weten te vinden. “OnderhoudNL heeft de scholen hierop geattendeerd. We kaarten het ook aan in onze contacten met SBB. Ook zitten we in een werkgroep van VNO-NCW/MKB Nederland die zich inzet om deze doelgroep aan te slag te krijgen. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet in de reguliere opleiding terecht kunnen, mogen we niet langs de kant laten staan. Dat zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben we vele handen nodig en de jongeren uit deze doelgroep hebben vaardigheden waarmee een bedrijf echt geholpen is.”

Categorieën: