Nieuws

> Scholing verpleegkundigen in heel Nederland hetzelfde

Scholing verpleegkundigen in heel Nederland hetzelfde

Voor de verpleegkundigen is een geheel nieuw scholingsmodel ontwikkeld. De belangrijkste wijziging is dat de scholing nu uniform is. Dat betekent dat de lesstof nu in het hele land hetzelfde is. En ook het examen wordt voortaan centraal afgenomen. Ilse Hartgers, projectleider scholing herregistratie bij ROC Midden-Nederland legt uit dat alle verpleegkundige door het nieuwe scholingsmodel nu scholing van gelijk niveau krijgen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De projectleider geeft aan dat naast de uniformiteit ook de kwaliteit een verbeterslag is binnen het nieuwe model. “Doordat alle scholing binnen het hele land nu gelijk is kunnen we beter toezicht houden op de kwaliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om de contacturen. Bij het oude scholingsmodel verschilde dat nogal eens per school. Dan kon het bijvoorbeeld voorkomen dat in de ene regio de scholingskandidaten veel contacturen hadden en in andere regio’s alles online gedaan werd. Dat is nu allemaal gelijk getrokken”, zegt Hartgers.

Voor het nieuwe scholingsmodel is veel samengewerkt met de mbo-scholen in de diverse regio’s en met de mbo-raad. “Het beoordelingskader voor verpleegkundigen van het BIG-register is leidend geweest voor de inrichting”, vertelt Hartgers. De eindtermen voor scholing staan in de regeling periodieke registratie Wet BIG. "Er is steeds gekeken of de scholing aan die eisen voldoet Er is gekozen voor 4 regio’s waarbinnen samengewerkt wordt: zuid-west, zuid-oost, noord-west en noord-oost. Het centrale examen vindt 6 keer per jaar plaats in Utrecht.”

De projectleider geeft aan dat het niet verplicht is om (alle) scholing te volgen. “Met de Quickscan kun je als verpleegkundige zelf nagaan of je misschien zonder scholing al mee kan doen met het examen. Of dat je bijvoorbeeld enkele modules volgt. Dat kan een handig hulpmiddel zijn, want de scholing is kostbaar, zowel in tijd als geld.”

Het nieuwe scholingsmodel gaat per september in. Vanaf dan wordt continu gekeken hoe het verloopt en of er verbeteringen mogelijk zijn. “Daar willen we de verpleegkundigen graag in betrekken. We zijn erg blij met hun input en blijven de scholing steeds optimaliseren. Voor nu zijn we in ieder geval heel blij dat alle verpleegkundigen in het hele land op hetzelfde niveau scholing kunnen volgen”, aldus Hartgers.

Categorieën: 
Mbo