Nieuws

> Scholing voor 'verloren generatie' 138.000 jongvolwassenen MBO-raad en NRTO en lanceren perspectiefjaar

Scholing voor 'verloren generatie' 138.000 jongvolwassenen MBO-raad en NRTO en lanceren perspectiefjaar

MBO Raad

Volgens de laatste cijfers trekt de werkgelegenheid in ons land weer aan. Een groep van ongeveer 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar dreigt echter buiten de boot te vallen. ‘Als we niets doen, is deze groep de volgende verloren generatie die tot hun pensioen veroordeeld is tot de bijstand,’ zeggen Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, en Hans Hillen voorzitter van de NRTO. De twee brancheorganisaties slaan daarom de handen ineen en lanceren vandaag, op de slotdag van de WerkWeek, het perspectiefjaar. ‘Zo’n jaar met training, begeleiding en coaching moet deze jongvolwassenen aan het werk helpen. Daarvoor hebben we iedereen nodig: wethouders, de landelijke overheid, werkgevers en het kabinet.’

Uit onderzoek door KBA Nijmegen blijkt dat ongeveer 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar structureel op achterstand staan. Zij hebben geen of onvoldoende beroepsopleiding, ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen. Doemscenario: een leven lang ‘baantje in-baantje uit’, ‘uitkering in-uitkering uit’. Het gevaar van te weinig aandacht voor deze groep is evident: beperkte maatschappelijke participatie en een relatief grote kans op uiteindelijk toch een beroep op de sociale zekerheid. ‘Een investering in deze jongvolwassenen nú levert op korte termijn rendement op in de vorm van werk en een eigen inkomen. En de maatschappij hoeft de lasten van een langdurige uitkering niet te dragen.’

Wat is het perspectiefjaar?

Kernidee van het perspectiefjaar is dat elke jongvolwassene uit de doelgroep met intensieve begeleiding en een maatwerkaanpak toewerkt naar (duurzaam) werk en een inkomen. Dat is ook het doel. De term ‘jaar’ is gekozen vanuit de aanname dat het hier om een afgebakende, intense periode van werk- en leeractiviteiten moet gaan. Het kan dus ook korter en een enkele keer langer. De invulling van het jaar is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn scholing (opleiding en training), coaching, een leer-werkplek en een vorm van inkomensvoorziening. Dit kan leiden tot een door de overheid erkend diploma, maar dat hoeft niet. 

Samenwerken moet

MBO Raad en NRTO hebben inmiddels met diverse partijen gesproken over het perspectiefjaar. Heerts en Hillen: ‘Het bedrijfsleven, wethouders in het sociale domein van verschillende gemeenten, werknemersorganisaties: tot nu toe is eigenlijk iedereen enthousiast. En dat overtuigt ons ervan dat we moeten streven naar een eenduidige, samenhangende aanpak, met veel ruimte voor een regionale aanpak. Daarom is het van belang dat we de handen ineen slaan. We roepen daarom alle partijen op dit initiatief te steunen en met ons te werken aan verdere invulling van het perspectiefjaar zodat we een kwetsbare groep jongvolwassenen zo snel mogelijk kunnen helpen.’ Naar de overheid toe pleiten de initiatiefnemers voor grondige ontschotting van middelen en het broodnodige herstel van de financiering van persoonlijke advisering op maat naar individuele werkzoekenden toe. 

U kunt hier op de oproep van de NRTO en de MBO Raad lezen

UWV heeft in kaart gebracht welke beroepssegmenten kampen met moeilijk vervulbare vacatures. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de notitie ‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Ria van ‘t Klooster 
directeur NRTO 
06 206 19 018

Pauline Withagen
Adviseur communicatie 
06 42 13 81 89 

Categorieën: