Nieuws

> Scholingsbudget nu ook voor werkzoekende 50-plusser

Scholingsbudget nu ook voor werkzoekende 50-plusser

Open voor 50plus

Voortaan komen niet alleen 55-plussers met een WW-uitkering, maar ook werklozen vanaf 50 jaar in aanmerking voor een scholingsvergoeding om hun kansen op een baan te vergroten. Ook is de maximale vergoeding voor een opleiding verhoogd, tot € 1.000,- per persoon. Dit volgt uit de nieuwe subsidieregeling aanpak ouderenwerkloosheid die op 20 september van kracht is geworden.   

Het kabinet stelde vorig jaar budget beschikbaar aan UWV voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers. Omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van de groep 55-plussers, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling uitgebreid naar de leeftijdsgroep 50-plus. Met de uitbreiding zijn ook de voorwaarden voor het inzetten van het scholingsbudget versoepeld en is de ‘plaatsingsfee’ op enkele punten aangepast. Dit is de bonus die een uitzendbureau of een re-integratiebedrijf ontvangt als het een oudere werkzoekende aan een baan helpt.

Hogere vergoeding

Zo moet de werkzoekende op de eerste dag van de opleiding of de dienstbetrekking 50 jaar of ouder zijn. Eerder was dit 55 jaar of ouder op de eerste WW-dag. De maximale vergoeding van de scholingsvoucher is verhoogd van € 750,- naar € 1.000,-. In de aangepaste regeling is het ook mogelijk om een scholingsvoucher aan te vragen voor het behalen van een Ervaringscertificaat. Hiermee kan een werkzoekende zijn geschiktheid aantonen voor een functie bij een toekomstige werkgever. Ook kan het scholingsgeld ingezet worden voor een opleiding of cursus die voorbereidt op het zelfstandig ondernemerschap.

Ondersteuning

Sinds 1 juli van dit jaar kunnen 50-plussers met een WW-uitkering al deelnemen aan netwerktrainingen van UWV. In deze trainingen leren werkzoekenden hun netwerk optimaal te benutten en is er aandacht voor sollicitatie- en presentatievaardigheden. Ook kunnen ze zogenaamde Inspiratiedagen bijwonen, regionale bijeenkomsten om werkzoekenden te inspireren bij hun zoektocht naar werk en werkgevers te stimuleren oudere werkzoekenden een kans te bieden.

UWV, 22 september 2014