Nieuws

> Scholingsmonitor uitzendbranche 2017

Scholingsmonitor uitzendbranche 2017

STOOF logo, opleiding en ontwikkeling flexbranche

Mooie resultaten, maar nog wel een weg te gaan

Uitzendkrachten krijgen steeds vaker scholing. Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen in opdracht van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Inmiddels volgt 14 procent van de uitzendkrachten een opleiding (2016). Daarmee volgen zij vaker een opleiding dan flexibele krachten met een direct dienstverband. "Adriana Stel Directeur van STOOF" We zijn op de goede weg, maar onze ambitie is dat 20% van de uitzendkrachten in 2022 een opleiding volgt.
 
Het onderzoek laat voorts zien dat het scholingspercentage onder uitzendkrachten met en zonder een migratieachtergrond gelijk is. Namelijk 14%. Daarnaast daalde het aandeel uitzendkrachten zonder MBO2 diploma (startkwalificatie) van 35 procent in 2009 naar 28 procent in 2016. Ook bij de overige werknemers is het aantal zonder startkwalificatie gedaald (van 24% naar 18%). De uitzendkrachten zonder MBO2 diploma zijn vaker bezig met een opleiding dan niet-vaste werknemers in directe dienst zonder MBO2 diploma.

Meer uitzendbureaus investeren in scholing

94% Van de uitzendbureaus investeren dit jaar in scholing zo blijkt uit het onderzoek. In 2012 was dat nog 90%. De motieven voor het scholen van uitzendkrachten verschuiven. Anders dan in 2012 geven uitzenders vaker aan dat scholing wordt ingezet als ontwikkelmogelijkheid voor de uitzendkrachten (22%). Andere motieven voor scholing zijn gebaseerd op de vraag uit de markt naar geschoold personeel (41%) of bewijs van kwaliteit richting de inlener (33%). Inlenende bedrijven vragen meer naar uitzendkrachten voor een BBL-trajecten zesde van de uitzendorganisaties die expliciet scholingsbeleid voeren geeft aan dit  specifiek te doen voor laaggeschoolden.

Lees het volledige onderzoek