Nieuws

> Scholingsvoucher langdurige zorg stopt per 2018

Scholingsvoucher langdurige zorg stopt per 2018

UWV werken aan perspectief

Een scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg is een tijdelijke subsidie

Deze subsidie loopt tot uiterlijk 31 december 2017. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2017 door UWV worden ontvangen, worden in behandeling genomen. Als zij voldoen aan de voorwaarden dan worden ze toegekend zolang er budget beschikbaar is. Aanvragen die na 31 december 2017 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen omdat de regeling dan definitief beëindigd is. Aanvragers die een scholingsvoucher krijgen toegekend, zijn tot en met 31 maart 2018 in de gelegenheid om met hun opleiding te starten. Als de eerste opleidingsdag na 31 maart 2018 ligt, is er geen recht op de scholingsvoucher.

U kunt gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

Bent u werkzoekende en heeft u een zorgberoep gehad in de langdurige zorg? Bijvoorbeeld als zorgverlener in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of langdurige geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u als werkzoekende  een scholingsvoucher aanvragen. Dit is een subsidie voor een opleiding cursus of training. Een scholingsvoucher aanvragen kan ook als u nog een baan heeft, of als zelfstandige.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg.
U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en u ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Heeft u een functie (gehad) waarin u geen directe zorg heeft verleend, zoals in een administratieve functie? Dan komt u niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat ermee akkoord dat wij u inschrijven als werkzoekende
  • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst 
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaalt u de rest zelf.
  • Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. U vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
  • U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
  • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
  • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Kijk op www.uwv.nl voor meer informatie of om de scholingsvoucher langdurige zorg aan te vragen.