> Sectorplannen

Sectorplannen

Subsidieregeling DWSRA

STOOF heeft in juli 2016 een project ingediend voor de regeling DWSRA, dit project is goedgekeurd door het Agentschap SZW. Hierbij gaat het om een subsidiebedrag van € 767.086. Het totale bedrag is € 1.111.720 voor de uitvoering.

Pagina's