Nieuws

> Start pilot 'Autismetalent benutten'

Start pilot 'Autismetalent benutten'

Op 7 januari 2016 heeft de officiële start van de pilot ‘Autismetalent benutten’ plaatsgevonden. Het doel van de pilot is versterking van de aansluiting onderwijs en werk in de regio Eindhoven. De pilot is een initiatief van Fontys Hogescholen ICT en Engineering en de gemeente Eindhoven, in samenwerking met Autismepunt en het programma Vanuit autisme bekeken. In het programma worden jongeren met (kenmerken van) autisme intensief begeleid van school en stage naar duurzaam werk. Jongeren met autisme kunnen zo een soepelere overgang maken waardoor hun talenten op de arbeidsmarkt optimaal worden benut.

Integrale aanpak

De pilot heeft als doel 15 studenten met (kenmerken van) autisme vanuit een integrale aanpak te begeleiden vanaf het vinden van een afstudeerstage tot en met het vinden en volhouden van werk na het behalen van een diploma. Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Fontys vindt het belangrijk dat bijzondere talenten een passende plek in de maatschappij krijgen”.

De aanpak is integraal en biedt continuïteit: vanaf opleiding/stage tot en met het vinden en houden van werk, houdt één begeleider zich (levens)breed bezig met de student: school, stage, werk, gezin, werkgever, zorg etc. Staf Depla, wethouder Werk, Economie en Beroepsonderwijs gemeente Eindhoven: “Je kijkt naar het individuele talent van mensen.” Het streven is dat na afloop van de pilot minimaal 50% van de deelnemers aan de pilot een baan heeft op HBO-niveau.

Inclusieve maatschappij

“Initiatieven zoals deze innovatieve pilot, waarin partijen de handen ineen slaan en continuïteit wordt geboden in de transitie van studenten van stage naar werk, zijn ontzettend belangrijk om een klimaat te scheppen waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, op weg naar een inclusieve maatschappij.”, aldus Carien van Hooff, van Vanuit autisme bekeken.

Pilot

Na screening en selectie stromen in februari 2016 de eerste studenten in. Na afronding van hun opleiding in juli 2016 worden de studenten begeleid richting duurzaam werk en de begeleiding loopt door tot maart 2017. Waarna de pilot wordt geëvalueerd, zodat aan de hand van inzichten in de faal- en succes factoren de aansluiting onderwijs en werk versterkt kan worden.

Categorieën: