Nieuws

> Statushouders leren en werken op het spoor

Statushouders leren en werken op het spoor

trein

Minister Koolmees, staatssecretaris Van Veldhoven, spoorbeheerder ProRail, opleidingsinstituut Railcenter en spooraannemers BAM Infra Rail en Strukton Rail ondertekenden de intentieverklaring "Duurzame arbeidsmarkt op de rails". De intentieverklaring is onderdeel van de pilot 'Leren en werken' van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Leren en werken

Het streven is om minimaal 30 statushouders in 2021 aan een vaste baan in de spoorsector te helpen. Na 2021 is de bedoeling dat er elk jaar minimaal 10 statushouders instromen. 

Werken stimuleert integratie

Koolmees: "Het is van groot belang dat iedereen in Nederland mee kan doen. Voor een gelijkwaardige samenleving en een gezonde economie. Daarbij hebben we iedereen nodig: om kansen te pakken maar ook om ze te krijgen. Immers, werk is de snelste weg naar economische zelfstandigheid en integratie. Ik hoop dat er snel ook andere sectoren volgen".

Betere aansluiting onderwijs en spoorsector

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt vandaag haar reactie op het eerdere gepresenteerde actieplan “Denderende Banen” naar de Tweede Kamer. Naast de inzet om statushouders klaar te stomen voor een baan in de spoorsector, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met diverse onderwijsinstellingen. Doel is het beroepsonderwijs en een baan in de spoorsector beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor scholieren, maar ook voor zij-instromers.
 

Categorieën: