Nieuws

> Steeds minder jongeren vragen een WW-uitkering aan

Steeds minder jongeren vragen een WW-uitkering aan

Infographic, totaal instroom WW uitkeringen tot 27 jaar

Jongeren profiteren van de aantrekkende economie: ze belanden minder snel in de WW. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB op 23 oktober publiceerden.

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Dat doen we in de vorm van interactieve dashboards. Elk kwartaal publiceren we een update met recentere cijfers of aanvullende informatie. Ditmaal vernieuwden we de cijfers over WW-instroom, werkzoekenden, werkhervatting na WW, gestarte stages en leerbanen, erkende leerbedrijven en regionale ‘stagependel’.

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn als volgt:

  • In de eerst helft van 2017 nam de WW-instroom van jongeren met 21% af ten opzichte van een jaar eerder (van 48.934 naar 38.643).
  • De afname is het sterkst in de bouwnijverheid (-38%), gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-35%) en detailhandel (-35%).
  • Jongeren gaan vanuit de WW vooral aan de slag in de uitzendbranche (22%), overige zakelijke dienstverlening (18%), detailhandel (12%) en gezondheidszorg, welzijn & cultuur (12%).
  • Bedrijven hebben grote behoefte aan vakmensen. SBB stelt vast, dat steeds meer jongeren worden opgeleid in de praktijk. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, zette het aantal studenten dat gestart is met een leerbaan in de eerste helft van 2017 door van 13.879 naar 14.341.
  • Nederland telt ruim 257.000 leerbedrijven met een of meer erkenningen. De meeste leerbedrijven zijn actief in de zorg, gevolgd door office en retail. Studenten kunnen vooral terecht in Rijnmond, Groot Amsterdam en Friesland.
  • SBB brengt de regionale stagependel in beeld, die laat zien welk aandeel van de studenten een stage of leerbaan heeft buiten de eigen regio. Met name Groot Amsterdam trekt relatief veel stagiairs die buiten de regio wonen.
Categorieën: