Nieuws

> Studenten informeren over keuzedelen

Studenten informeren over keuzedelen

Vraagtekens op papiertjes opgestapeld

Studenten die vanaf augustus 2016 starten met een opleiding krijgen te maken met keuzedelen. Het is belangrijk om studenten in aanloop naar hun keuze goed te informeren over de mogelijkheden die keuzedelen bieden en hen te begeleiden bij deze keuze. In samenwerking met scholen, studenten en JOB hebben het Servicepunt IHKS en Herziening MBO daarom hulpmateriaal ontwikkeld.

Scholen gaven aan behoefte te hebben aan goed bronmateriaal over keuzedelen dat ingezet kan worden in de richting van de student. Dit moest vervolgens ingepast kunnen worden in de eigen communicatie. Daarnaast werd uitgesproken dat er bij veel scholen nog een flinke slag te maken is in het nadenken over het informeren en begeleiden van de studenten in het keuzeproces. 

Het informatiemateriaal is mede ontwikkeld door afgevaardigden van de scholen. Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de herziening binnen de eigen school en/of voor de communicatie over de herziening binnen de school (zoals de ambassadeurs ihks). 

Alle ontwikkelde communicatiemiddelen zijn generiek. Scholen hebben dan ook de mogelijkheid om uit het materiaal te pakken wat voor hen handig te gebruiken is.

Categorieën: 
Mbo