Nieuws

> Studentenstop hbo-verpleegkunde blijft voorlopig

Studentenstop hbo-verpleegkunde blijft voorlopig

Stethoscoop

Ondanks het zorgwekkende tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen, blijft de numerus fixus voor de meeste hbo-v opleidingen ook in 2016 van kracht. Dat meldt Caroline van Mierlo van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) in gesprek met Nursing.

Gisteren liet Sonja Kersten, directeur van V&VN weten dat er een groeiend tekort is aan hoogopgeleide verpleegkundigen.Om het tekort aan te pakken, moet het werkveld volgens Kersten terug naar de basis. 'We moeten ervoor zorgen dat er nog meer mensen instromen in de opleidingen.' 

Echter, voor de meeste hbo-v opleidingen geldt op dit moment een numerus fixus (toelating door loting of decentrale selectie). Dit is een aantal jaar geleden ingesteld in verband met een groot tekort aan stageplaatsen voor deze studenten. 'Dit stagetekort is nog onverminderd van kracht, zowel in kwantitatief- als in kwalitatief opzicht,' aldus Caroline van Mierlo. 

Numerus fixus blijft voorlopig

Voor komend schooljaar blijft op de numerus fixus op de meeste hbo-v’s nog gehandhaafd. Van Mierlo: 'Je begrijpt dat het een dilemma is. We zien natuurlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met het werkveld voldoende verpleegkundigen te blijven opleiden, want het tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen is groot. Maar we vinden het niet verantwoord om grenzeloos studenten toe te laten. Het is wel noodzakelijk dat voor al die studenten kwalitatief goede en voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn. Wij zijn dan ook met het werkveld en de brancheorganisaties in overleg hoe wij dit vraagstuk samen kunnen oplossen.'

Op de schop

Eerder werd al bekend dat de procedure rond de numerus fixus vanaf schooljaar 2017-2018 op de schop gaat en de centrale loting gaat vervallen.Het blijft wel mogelijk dat onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerus fixusopleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium. Wat precies de gevolgen zijn van de nieuwe procedure in 2017 wordt momenteel in kaart gebracht,’ aldus Van Mierlo. ‘Alle hogescholen, en dus alle hbo-v’s, gaan na hoe zij de nieuwe procedure gaan toepassen. Het is nog te vroeg om aan te geven wat het besluit van de hogescholen zal zijn.'

Categorieën: