Nieuws

> Studie in Cijfers geactualiseerd

Studie in Cijfers geactualiseerd

De gegevens van Studie in Cijfers zijn geactualiseerd. Dit betekent dat voor (aankomende) mbo-studenten voor alle opleidingen nieuwe informatie beschikbaar is over het startsalaris en de kans op stage, leerbaan en werk. In april worden de percentages over doorstroom naar het hbo en geslaagde studenten vernieuwd. Nieuwe informatie over studententevredenheid en startsalaris volgt in september.

Weloverwogen studiekeuze

Studie in Cijfers ondersteunt jongeren en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. De tool biedt objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen op de arbeidsmarkt. Ook helpt Studie in Cijfers scholen bij het voorlichten van leerlingen en studenten. SBB ontwikkelde de tool in opdracht van het ministerie van OCW. SBB deed dit samen met JOB, LAKS, FNV Jong, CNV Jongeren, onderwijs en bedrijfsleven.

1.147.519 bezoekers

Inmiddels publiceren 50 scholen Studie in Cijfers. In 2016 waren dat er 42. In 2017 bekeken 1.147.519 bezoekers Studie in Cijfers. De informatie wordt gepubliceerd op de websites van de deelnemende onderwijsinstellingen en op www.beroepeninbeeld.nl. Een overzicht van alle mbo-instellingen die Studie in Cijfers gebruiken vindt u op de website van SBB.