Nieuws

> Taalles nieuwe stijl voor Kamper statushouders

Taalles nieuwe stijl voor Kamper statushouders

boekenbende

Gemeente Kampen en W en L Opleidingen gaan samenwerken op het gebied van inburgering en taallessen. Het huidige inburgeringsstelsel is ineffectief en ingewikkeld en gaat daarom op de schop. Momenteel valt inburgering nog onder de rijksoverheid maar vanaf 2021 gaat de verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Het Kampense W en L Opleidingen heeft jarenlange ervaring met het geven van inburgeringscursussen.

175.000 euro subsidie

Het rijk ondersteunt gemeenten en bedrijven bij de voorbereiding op de nieuwe wet. Onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. De kennis die wordt opgedaan tijdens dit programma wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. Mariska Weijmer, eigenaar van W en L, heeft een plan voor een pilot geschreven en dat plan is goedgekeurd door het ministerie. De gemeente Kampen ontvangt hierdoor een subsidie van € 175.000. 

Hoger niveau

Op dit moment worden inburgeraars opgeleid tot taalniveau A2, maar als mensen op zoek gaan naar werk blijkt dit niveau meestal te laag. Daarom is vanaf 2021 niveau B1 verplicht. Dit komt ongeveer overeen met MBO-3. Om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving, is beheersing van de Nederlandse taal een eerste vereiste. W en L Opleidingen heeft veel ervaring maar ziet ook nog wel uitdagingen in het nieuwe systeem. Mariska Weijmer: “Om ons goed voor te bereiden op de situatie na 2021 is het belangrijk dat we nu alvast mogen ‘proefdraaien’. We streven altijd naar verbetering maar we kunnen nu nog niet zeggen of we de statushouder binnen de gestelde tijd op het gewenste B1-niveau kunnen krijgen. Het is in ieder geval een mooie uitdaging en dit zet ons ook weer op scherp”.